Tài khoản của tôi Tìm kiếm Lịch sử tìm Giá sách của tôi Thư viện khác Ý kiến bạn đọc Trợ giúp
 
  Tìm cơ bản Tìm nhiều mục lục Tìm nâng cao Tìm theo lệnh 

Tìm kiếm cơ bản
Từ hoặc cụm từ
Trường tìm kiếm
Từ liền kề? Không
Clear

Giới hạn tìm kiếm

Ngôn ngữ Từ năm: Tới năm: yyyy (Sử dụng ? khi không sử dụng Từ năm/ Đến năm)
Loại tài liệu Vị trí:

Lời khuyên khi tìm kiếm

Hint Nếu bạn chon Có cho "Từ liền kề", bạn có thể đánh cụm từ như "computer programming" và hệ thống sẽ hiểu rằng bạn chỉ muốn những từ có từ "computer" và từ tiếp theo là "programming"

Hint Chữ thường sẽ tìm thấy kết quả phù hợp cho cả những từ viết hoa. Ví dụ: "computer" sẽ được tìm thấy kết quả phù hợp cho cả "computer", "Computer" và "COMPUTER"

Hint Bạn có thể sử dụng AND và OR cho việc tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể đánh (heart OR cardiac) AND "sugery" để nhận tất cả các biểu ghi có "heart" hoặc "cardiac", cùng với từ "surgery"

Hint Sử dụng "?" để tìm tất cả các từ có ký tự ràng buộc với từ cần tìm kiếm.Ví dụ: "gun?" sẽ tìm kiếm gun, guns, gunney, gunning, ...