Tìm kiếm Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm nhiều mục lục Kết quả tìm kiếm Lịch sử tìm
Thẻ thư viện
Giá sách
Yêu cầu đặc biệt
Cài đặt hiển thị
Thư viện khác
Ý kiến bạn đọc
Trợ giúp
Đăng nhập
 
Từ hoặc cụm từ  
Trường tìm kiếm   Tìm chính xác? Không
Ngôn ngữ  
Mục lục tìm kiếm  
 
  Lời khuyên khi tìm kiếm

Hint Nếu bạn chọn Có cho "Từ liền kề", bạn có thể đánh cụm từ như "computer programming" và hệ thống sẽ hiểu rằng bạn chỉ muốn những từ có từ "computer" và từ tiếp theo là "programming"

Hint Chữ thường sẽ tìm thấy kết quả phù hợp cho cả những từ viết hoa. Ví dụ: "computer" sẽ được tìm thấy kết quả phù hợp cho cả "computer", "Computer" và "COMPUTER"

Hint Bạn có thể sử dụng AND và OR cho việc tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể đánh (heart OR cardiac) AND "sugery" để nhận tất cả các biểu ghi có "heart" hoặc "cardiac", cùng với từ "surgery"

Hint Sử dụng "?" để tìm tất cả các từ có ký tự ràng buộc với từ cần tìm kiếm.Ví dụ: "gun?" sẽ tìm kiếm gun, guns, gunney, gunning, ...